Z pasji dla prostych rozwiązań

Pomagam zrozumieć potrzeby klienta, wyłączyć ograniczenia
oraz wprowadzać innowacyjne sposoby działania.

Lean management  oznacza koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się w oparciu o zasady oraz zbiór technik i narzędzi wypracowanych w  Systemie Produkcyjnym Toyoty. Zasady „szczupłego zarządzania” wykorzystuje obecnie ogromna ilość przedsiębiorstw produkcyjnych. W ostatnich latach elementy Lean zaczęły być z powodzeniem wdrażane w podmiotach z sektora nieprodukcyjnego: np. w  bankowości, ubezpieczeniach, hotelach, logistyce i przewozach, w służbie zdrowia, instytucjach sektora publicznego a także w  Informatyce. 

Organizacje, które chcą osiągnąć sukces, muszą nieustannie  weryfikować jakość swoich modeli biznesowych i operacyjnych. Rozwijając filozofię Lean oraz myślenie systemowe, możemy łatwiej uzyskać oczekiwane wyniki i co nie mniej ważne poprawiać doświadczenia klientów. 

Każda firma rozwija się szybciej dzięki wydajnym i elastycznym procesom. Myślenie o przyszłości wymaga zdecydowanych kroków. może oznaczać konieczność zakwestionowania obecnych sposobów organizacji pracy i zarządzania oraz podejmowania śmiałych, nie rzadko trudnych decyzji, które przeobrażą biznes. 

Transformacja nie jest łatwa. Trzeba na nowo opracowywać strategie, procesy, organizować pracę. Aby tego dokonać, zwykle potrzebny jest partner. Nie dostarczam gotowych pomysłów i rozwiązań ale rozwijając wspólnie kulturę myślenia systemowego i ciągłego doskonalenia. Ułatwiam znalezienie najlepszej drogi, możliwości innowacyjnego usprawniania biznesu. Firma będzie mogła sprawnie wdrożyć zmiany, skupić się na podstawowej działalności, reagować na sygnały rynkowe i potrzeby klientów.

Wykorzystując narzędzia Lean oraz doświadczenia w ich wdrażaniu, pomagam klientom sprawnie rozwiązywać problemy, realizować nowe wyzwania – rozwijać koncepcję szczupłego zarządzania.